Tu si môžete skopírovať a vytlačiť a zaslať poštou na adresu:
SAFILA s.r.o., Olivová 2A 831 01 Bratislava, alebo zaslať elektronicky
na mailovú adresu: knowhowfashionfactory@gmail.com

Reklamačný formulár
Internetového obchodu www.romy.sk
Adresa pre komunikáciu: SAFILA s.r.o. Olivová 2A 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Zákazník:

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:
Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:
Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:
□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné……………………………………………………..

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:
V ……………………………… dňa: …………………

……………………………………..
Podpis zákazníka