Tu si môžete skopírovať a vytlačiť a zaslať poštou na adresu:
SAFILA s.r.o., Olivová 2A 831 01 Bratislava, alebo zaslať elektronicky
na mailovú adresu: knowhowfashionfactory@gmail.com

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.romy.sk
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: SAFILA s.r.o. Olivová 2A 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………………

– Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.